top of page

French President Emmanuel Macron Makes a Historic Visit to Mongolia

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Monus.Ed байгууллагаас явуулж буй "АНУ-д суралцах хүсэлтэй хүүхдүүдийн мэргэжил, сонирхолын тухай" судалгааны ажилд идэвхтэй оролцоно гэж найдаж байна. Энэхүү судалгаа нь манай Ментор хөтөлбөрүүдийг и

bottom of page